متین حسنی در جریان اعتراضات سراسری آبان۹۸ هدف شلیک به چشم قرار گرفته و بینایی یک چشم خود را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید