شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت می‌گوید اعتصاب کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز با گذشت یک هفته به «بیش از ۱۱۰ شرکت» رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید