یک از یک. دو از یک. سه از یک.

▫️حیف شد این تولیدکننده اینترنت انصراف داد و اقتصاد جمهوری اسلامی نرفت زیر دستش. زودتر به نتیجه نهایی می‌رسیدیم.

▫️استاد در مناظراتم در وصف برجام فرمودن: “یک ماشین ۲ میلیاردی رو بهمون فروختن ۲۰۰ میلیون تومن! مونده رو دستمون!!!”
هیچ کدام از نوابغ حاضرم براشون سوال نشد!

چهار از یک: زاکانی «درخت‌ستیز» هم انصراف داد.

دیدگاهتان را بنویسید