آقای رونقی در ادامه می‌گوید: «رای شما، هر قدر هم که فکر کنید بی‌اهمیت است، مانع شکستن این سد جور و ستم خواهد شد. نه تنها مانع شکستن، بلکه خشتی بر دیوار ظلم خواهد بود. نگذارید که نام شما با ستم، سرکوب و بی‌عدالتی گره بخورد.

این فعال مدنی و سیاسی با برشمردن نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گوید: «مسالمت‌آمیزترین راه برای اعلام مخالفت با تمام این ستمگری‌های آشکار و رساندن پیام “نه به جمهوری اسلامی”، تحریم نمایش انتخابات مضحک و جعلی پیش‌رو است».

دیدگاهتان را بنویسید