◀️ رویداد۲۴ نوشت: رفتار جناحی تندرو‌ها نسبت به تعاملات خارجی، منجر به ایجاد زیان جدی در اقتصاد شده است. مشخصاً رویکرد تیم جلیلی نسبت به اف.ای.تی.اف که باعث جلوگیری از عضویت ایران در این پیمان شد. در مناظره‌های ریاست جمهوری نقش منفی جلیلی در پرونده اف.ای.تی.اف بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حالا جامعه منتظر پاسخگویی تندرو‌ها نسبت به اقداماتشان برعلیه دولت روحانی در حوزه اف.ای.تی.اف است.

دیدگاهتان را بنویسید