📝 روزنامه جوان نوشت: (جریان رقیب) اکنون تمایل دارد که مشارکت حداکثری شود اما این تمایل‌ به مشارکت هم یک چیز غیردموکراتیک و حتی شیطانی است.خاتمی که انتخابات قبلی را به بهانه «ماندن کنار مردم» تحریم کرد، اکنون دوباره به بهانه «ماندن کنار مردم» و در یک پیام خالی از هرگونه ارزش‌های دینی و انقلابی دعوت به مشارکت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید