◀️ مولوی عبدالحمید: جناب آقای دکتر پزشکیان در قلب من است و من برای پیروزی ایشان دعا می‌کنم

دیدگاهتان را بنویسید