یافته‌های موج جدید نظرسنجی انتخاباتی ایسپا، که در روز 6 تیرماه به روش حضوری و با اندازه نمونه 3589 نفر در سراسر کشور(شهر و روستا) اجرا شده به شرح ذیل است؛
برآورد ایسپا از میزان مشارکت تا این لحظه ۵۱ درصد با خطای ۲ درصد است.
نفر اول پزشکیان با ۳۳ درصد
نفر دوم جلیلی با ۲۸ درصد
نفر سوم قالیباف با ۱۹ درصد

دیدگاهتان را بنویسید