شیخ‌پناهیان؛ سال ١٣٩٢ در ستاد جلیلی
شیخ‌پناهیان؛ سال ١۴٠٣ در ستاد قالیباف!

سال ٩٢ قالیباف و جلیلی هردو ثبت‌نام کرده بودند. جلیلی که همان جلیلی است، قالیباف هم همان قالیباف است.

دیدگاهتان را بنویسید