اعتماد آنلاین: جریان پایداری به صورت اتوبوسی جمعیت را به محلهای سخنرانی جلیلی می‌برد. این شگردها برای وادار کردن قالیباف به انصراف است، در حالی که قالیباف خودش استاد این کارهاست و احتمالاٌ در ستاد او به نظرسنجیها و فیلمها نگاه می‌کنند و می‌گویند

دیدگاهتان را بنویسید