در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورده

پورمحمدی: خب من چکار کنم این یک پرونده برای جمهوری اسلامیه نه برای من

🔹داره میگه جنایت‌هایی که در این کشور صورت میگیره رو هی نندازید گردن افراد،‌ این سیستم در تمامیتش جنایتکار و فاسده

دیدگاهتان را بنویسید