محمدجواد آذری جهرمی:
کشور در شرایطی است که عده‌ای تصور کردند با حذف همه جریان‌ها و تسلط خود می توانند کشور را اداره کنند و گفتند تحریم نعمت است که این دروغ نبوده زیرا برای خانواده‌های آنان نعمت بوده است

اگر می گویید برجام بد است، خب طرح تان برای اداره کشور چیست؟ هیچی؟ با هیچی که نمی‌توان کشور را اداره کرد

آقایان چندین نوبت در انتخابات کاندیدا می‌شوند؛ هر سری با کت متفاوت می‌آیند

اگر خارج بد است چرا برای خانواده خودشان خوب است.

دیدگاهتان را بنویسید