آیا می دانستید این اولین اسکناس ایرانه؟ 725 سال پیش، گیخاتوخان مغول، حاکم ایران، فرمان چاپ پول کاغذی به نام «چاوِ مبارک» رو داده

دیدگاهتان را بنویسید