آقای قاضی زاده گفت آقای جهرمی اینترنت را چه کار کرد. آقای جهرمی تلفن کرد و گفت زمانی که ایشان وزیر بودند، آقایان جلیلی و قالیباف عضو شورای امنیت ملی بودند و دستور قطع از آنجا آمد. و ایشان (جهرمی) را هم دادگاهی کردند.

◀️ تعداد زیادی از ستاد شهید رئیسی الان دارند برای ستاد  ما کار می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید