👆این کارنامه نمره ۱۰ و‌ تجدیدشدن از دوران تحصیل وی، بین کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید