قاضی زاده در سخنان پایانی خود خطاب به مردم گفت بگویند وضع معیشت شما سال ۱۴۰۰ به بعد در‌ دولت رییسی بهتر شد یا در دولت روحانی؟ آمارها نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی در دولت رییسی بیش از صد درصد افزایش داشت

دیدگاهتان را بنویسید