چهارده تن از بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی، با انتشار بیانیه‌ای در محکومیت انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی، اعلام کردند: “رأی ما تحریم فعالانه انتخابات است. آنها انتخابات حکومت را نمایشی مضحک خوانده که چیزی جز مهر تأیید بر دستگاه سرکوب نیست.”

در این بیانیه آمده است: “در طول حیات این حکومت سرکوبگر، انتخابات معنایی نداشته و ندارد و آنچه اتفاق افتاده انتصابات حکومتی برای دست به دست شدن قدرت و امکان چپاول در میان خودشان است.”

نویسندگان بیانیه، در بخشی دیگری نیز تاکید کردند: “ما جمعی از مجروحان و بازداشت‌شدگان قیام “زن، زندگی، آزادی” همراه و همگام با اکثریت مردم و همدوش همه مبارزان راه آزادی و برابری، این انتخابات و در واقع انتصابات را به صورت فعال تحریم می‌کنیم.”

همچنین، در بیانیه آمده است که “از نظر ما هرگونه شرکت یا همراهی با این انتخابات/انتصابات مضحک و مهندسی شده، یعنی مهر تایید بر جنایت و همراهی با قاتلین فرزندانمان.”

دیدگاهتان را بنویسید