🔸والمارت و آمازون اول با ۲.۱ و ۱.۵ میلیون نفر پرسنل

دیدگاهتان را بنویسید