سهمیه آرد این روستا بسیار کم است این سهمیه جوابگوی نصف روز است و مجبوریم برای تهیه نان به روستاهای اطراف و کاشان مراجعه کنیم، در این رابطه به فرمانداری هم مراجعه کرده‌ایم ولی کسی پاسخگو نیست فقط وعده وعده و وعده
وعده که برای ما نان نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید