✍️بیژن اشتری: ظاهراً درگذشته یا رو به مرگ است. در هر حال هیچ فرقی در اصل قضیه نمیکنه.این بزرگوار تمام عمرش حامی هر رژیمی بود که ضد آمریکا بود. پدیده چامسکی به من ثابت کرد که گاهی حتی سواد و تحصیلات دانشگاهی هم نمی‌تواند تاریکی ذهن یک انسان را روشنایی ببخشد و تعصب‌های فکری او را برطرف کند. این استاد زبان‌‌شناسی در طول عمرش حامی سرسخت همه دیکتاتور‌های آمریکاستیز عالم بوده از پل پوت و مائو تا هوگو چاوز و فیدل کاسترو و احمدی‌نژاد.

دیدگاهتان را بنویسید