فاطمه امیرانی همسر شهید «حمید باکری» در واکنش به اقدام طرفداران سعید جلیلی که عکس او را به جای همسر شهید «مهدی باکری» منتشر کردند نوشت: البته عکس بنده هست. که طرفداران از ذوق زدگی تشخیص ندادند. بنده به آقای پزشکیان رای میدم.

دیدگاهتان را بنویسید