روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت :
ارتش به اکثر عملیات زمینی در رفح که توسط رهبری سیاسی تعیین شده بود پایان داد.

ارتش عملاً محور فیلادلفیا را کنترل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید