‏آنها هم به این نتیجه رسیده اند که حضور اینها برایشان مخرب است!

دیدگاهتان را بنویسید