بعد از انتخابات دوباره به تنظیمات کارخانه برمی‌گردند!

دیدگاهتان را بنویسید