🔹بهنام صمدی:
🔹زاکانی میخواد به خانوار ۳ نفره سالی ۲۰ گرم طلا بده
🔹‏یعنی میخواد به ۲۸ میلیون خانوار ۲۰ گرم طلا بده
🔹‏میشه سالی ۵۳۳ تن!
🔹‏جالبه بدونید کل تولید طلای ایران سالی ۸ تن هست!
🔹‏مرحوم ترکان درست گفت این‌ جماعت عدد نمی‌فهمند

دیدگاهتان را بنویسید