🔹ابتدای دولت سیزدهم، قیمت تن ماهی حدود ۲۷ هزار تومان بود، اما حالا و در پایان دولت تن ماهی به صد هزار تومان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید