کاربری نوشته است:
«سال۹۸
کی وزیر ارتباطات بود؟
کی اینترنت رو قطع کرد که صدای مظلومین شنیده نشود؟
با قطع میکروفون اینطوری جوش آوردید.شما ببین ما مردم عادی با قطع کردن صدا‌مون چه خشمی داریم.»

دیدگاهتان را بنویسید