این ستون سه وجهی در جریان عملیات گشت و نجات آخر هفته نیروهای پلیس در بخش شمالی دره وگاس یافت شده است.
این مونولیت مشابه ستون‌های مرموزی است که از ۲۰۲۰ در نقاط گوناگون دنیا پدیدار می‌شدند. نوامبر ۲۰۲۰ بود که پدیدار شدن مونولیت در اعماق بیابان‌های لاس‌وگاس آمریکا توجه‌ها را به خود جلب کرد. موقعیت جغرافیایی آن ابتدا اعلام نشد؛ چرا که مقامات بیم آن را داشتند که افراد در جستجوی این شی عجیب سرگردان و مفقود شوند.

دیدگاهتان را بنویسید