آخرین اطلاعات تراژدی مرگبار قایق حامل پناهجویان در آبهای ایتالیا . تعداد ۶۱ پناهجو در داخل قایق بودند و این قایق در اثر انفجار موتور فرسوده آن واژگون و همه سرنشینان به داخل آب سقوط کردند. تاکنون تنها ۱۱ پناهجو نجات پیدا کرده‌اند، اجساد ۱۲ نفر پیدا شده و اجساد ۳۸ نفر دیگر کماکان مفقود است.

بسیاری ازاین جانباختگان و مفقودشدگان، زنان و کودکان و تعدادی از آنان شهروندان سردشت و دیگر شهرهای کردستان می‌باشند.

آخرین تصاویر از تعدادی از پناهجویان را در این کلیپ می‌بینید

دیدگاهتان را بنویسید