سعید شریعتی فعال اصلاح‌طلب گفت: زاکانی بعنوان شهردار تهران هنوز نتوانسته آسفالت اتوبان آزادگان را درست کند، چطور می‌خواهد به وعده‌هایش عمل کند، به نظر می‌رسد زاکانی و قاضی‌زاده بیشتر پوششی جلیلی هستند سعی می‌کنند که یک دفاعی از برنامه‌های سیزدهم داشته باشند و در نقش گارد لاین دولت آقای رئیسی انتقادات را دفع کنند.

دیدگاهتان را بنویسید