دوقلوهایی که در بیمارستان امام سجاد یاسوج به دستور پزشک سقط شده بودند، در سردخانه زنده شدند اما اصل ماجرا چه بود؟

محمود شهامت، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:
وقتی ختم بارداری اتفاق افتاد، رزیدنت زنان براساس پروتکل کشوری به مادر اعلام می‌کند که نوزادان متولد شده بقایی ندارند یا به شکل دیگری که شما این‌ها را مرده لحاظ کنید. همین مسئله باعث شد خانواده بعدا متوجه شدند نوزادان قلب دارند و گفته رزیدنت و ماما را این گونه برداشت کردند که نوزادان زنده شدند.

در صورتی که چنین نیست و ممکن است نوزادان تا چند روز آینده قلب داشته و یا زجر تنفسی تنفس داشته باشند. اما این جور نیست و در واقع شاید نوع گفتار و ادبیات کادر درمان در مواجه با مادر و همراهان مریض اخلاق حرفه‌ای رعایت نشده وگرنه به لحاظ مراقبتی و اصول علمی قصوری انجام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید