رحمت‌‌اله بیگدلی: اگر جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی این بار هم از نامزدی ریاست‌جمهوری کنار بکشند معلوم می‌شود که آلت فعلند، نه رَجُل مذهبی، سیاسی!
آلت فعل: ابزار، بی‌دست‌وپا، توسری‌خور.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی، سیاسی انتخاب شود.

دیدگاهتان را بنویسید