۱ آذر ۱۴۰۱ آیین نامه جدید شورای انضباطی دانشجویان با امضای زلفی گل وزیر علوم و عین اللهی وزیر بهداشت ابلاغ شد. یکی از بندهای مهم و خطرناک و شاید خنده‌دار و گریه‌دار این آیین نامه
تبصره ۲ ماده ۳۲ است
بنابر این تبصره تشکیل کلیه گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل ها و مجموعه های رسمی تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸تا ۱۹ خواهد گردید.
تنبیه ۸ تا ۱۹ چیست؟
۸. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱تا ۶ماه بدون احتساب سنوات
تا
۱۹. اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵سال
حالا انتظار چی دارید از دانشجو و فضای دانشگاه! یعنی حتی کانال و گروه بزنی حامیان دانشجویی سعید جلیلی ممکن است از دانشگاه اخراج بشید!(البته اون بند آخر قلعه حیوانات یادتون نره)

دیدگاهتان را بنویسید