مدافع و عضو ستاد افراطی‌ترین کاندیدا و گروه حامی او می‌گوید که کاندید ما «جلیلی» موافق گشت ارشاد نیست!
اما برای صحت‌سنجی مواضع خود این کاندیدا به اظهارات سابقش بنگرید!

دیدگاهتان را بنویسید