رضا جادوانی در مورد پرونده فساد مس رفسنجان گفت: پول می‌دادند تا فردی در یکی از شهرهای شمالی کشور روابط غیرشرعی برای آن‌ها رقم بزند.

۶ میلیارد تومان صرف یک جادوگر شده است.

به یکی از تهیه کننده برنامه‌های ورزشی ساعت ۶۰۰ میلیون تومانی دادند. به همان تهیه کننده یک واحد تجاری در میدان پالیزی‌ هم اهدا شد که من از این موضوع اطلاع داشتم.

خوبه توجه داشت که سایز این فساد، در برابر فساد ۳.۴ میلیارد دلاری آخوند_چای مثل سایز توپ فوتبال در برابر کره زمینه.

دیدگاهتان را بنویسید