یکی هم که درس که نه، وعده گوشت می‌داد، می‌خواستند رئیس‌جمهور اون اولی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید