🔹این روزها که بحث انتخابات به شدت داغ است شاهد اتفاقی عجیب در بازار مسکن هستیم.

🔹تبلیغات مختلفی برای اجاره واحدهای مختلف مناسب ستاد انتخابات در بازار به چشم می‌خورد.

🔹قیمت واحدها هم با توجه به متراژ و موقعیت بسیار متغیر است.

🔹به عنوان مثال یک واحد ۸۰۰ متری در مطهری با قیمت ماهانه ۱ میلیارد تومان ویژه ستاد انتخابات اجاره داده می‌شود.

🔹یک واحد ۷۰۰ متری دیگر در شریعتی ماهی ۱.۵ میلیارد تومان اجاره داده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید