زنی با کمک جسورانه شاهدان از خطر مرگ دور ماند. مهاجم شهروند افغانستان است. این دومین حمله مرگبار با کارد در ده روز گذشته در آلمان است که به بحث‌های گسترده‌ای در باره سیاست‌های مهاجرتی و خطر اسلام‌گرایی انجامیده است.

دیدگاهتان را بنویسید