🔹دوستان درک نمی‌کنند که این دستاورد تیم اقتصادی نبود، این دستاور رفع تحریم‌ ها بود و تا تحریم هست هیچکس از پس حل مشکلات اقتصاد ایران بر نمی‌آید. سیاسی‌بازی نکنید!

دیدگاهتان را بنویسید