وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که تلویزیون تمدن، دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین کابل را به دلیل «وابسته بودن آنها به حزب حرکت اسلامی» تعطیل می‌کند. طالبان پس از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، تمام احزاب سیاسی را منحل اعلام کرده‌اند. وزارت عدلیه طالبان همچنین این سه نهاد را متهم کرده که ساختمان‌هایشان در زمین‌های غصبی بنا شده است. رئیس تلویزیون تمدن اما این اتهام را رد کرده است. این سه نهاد را محمد آصف محسنی، یکی از روحانیان سرشناس شیعه در افغانستان، حدود یک و نیم دهه پیش تاسیس کرد.

دیدگاهتان را بنویسید