کتابخانه ملی ایران در تازه‌ترین تغییرات مدیریتی خود با تدوین آئین‌نامه‌ای عضویت بیشتر گروه‌های دانشجویی و پژوهشی را با محدودیت‌هایی روبرو کرده است:

از این پس «امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه در کتابخانه ملی دیگر فراهم نیست». بر این اساس، کارت دانشجویان کارشناسی ارشد که اکنون در این کتابخانه عضویت دارند نیز «تمدید نخواهد شد»، همچنین به نویسندگان کتاب و مقاله نیز «عضویت داده نمی‌شود». حداکثر مدت عضویت «حتی برای عضویت پژوهشی» در این کتابخانه یک سال اعلام شده و تمدید نمی‌شود. از جمله محدودیت‌های تعیین شده دیگر می‌توان به ممنوع بودن «توزیع نظرسنجی، نامه و دعوت به تجمع (حتی خیریه)» در این کتابخانه اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید