دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از برگزاری دوره «طرح عفاف در خانه»‌ به منظور «تبلیغ در محیط خانه و خانواده برای خویشاوندان» خبر داد. کاظم صدیقی، ریاست ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» را بر عهده دارد. این ستاد تنها در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۲۷ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید