(و اما این پول کجا رفت ؟ در فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، یمن و و و خرج کردیم)

دیدگاهتان را بنویسید