🔹پلیس هنگ‌کنگ می‌گوید که این افراد در زمان پخش سرود ملی چین در ورزشگاه از جایشان بلند نشده بودند و حتی پشتشان را به زمین بازی کرده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید