پزشکیان
پورمحمدی
جلیلی
زاکانی
قاضی زاده هاشمی
قالیباف

تایید صلاحیت شدند

دیدگاهتان را بنویسید