🗣 معاون هماهنگ کننده سپاه در همایش ملی جوانی جمعیت گفته پاسداران دو فرزندی ۱۸ درصد، سه فرزندی ۲۰ درصد، چهار فرزندی ۵۰ درصد، پنج فرزندی ۸۰ درصد و شش فرزندی‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. تعداد ازدواج پاسدار‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳۵ درصد رشد داشته است. تعداد فرزندان متولد شده پاسداران نیز ۲۴۰۰ نفر اضافه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید