این نامه را می‌توان در آرشیو اسناد تاریخی سیاست ایران نگهداری کرد، البته در قسمت فکاهیات سیاسی.
ترجمه‌اش این است که اگر این آقا رییس‌جمهور شود ماها سر پستمان می‌مانیم، بقیه نامزدهای دولت کنونی به ما این تضمین را نداده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید