غلامعلی جعفرزاده «نماینده سابق مجلس»: خدا آقای رئیسی را دوست داشت که رفت و نماند تا ببیند چه مارهای افعی را در آستین خود پرورش می‌داد! مگر می‌شود این همه از وزرای دولت کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند؟ مردم می‌گویند مگر همین دو هفته پیش این اتفاق نیافتاد و در این مدت این افراد عزادار نبودند؟ که بشکن زنان برای ثبت نام آمدند؟ بذرپاش فارغ از اینکه چرا در ثانیه‌های آخر هلیکوپتر خود را عوض کرده و هنوز به این موضوع پاسخی نداده است، کتاب دولت چهاردهم را چاپ کرده است! مگر یک شبه می‌توان کتاب چاپ کرد؟! یکی از کسانی که به دنبال تک‌دوره‌ای شدن رئیسی و خوشحال از این حادثه بود همین آقای بذرپاش است. بقیه اعضای کابینه هم همینطور، آقای صولت مرتضوی چطور به خودش اجازه داد با آن جنایت بزرگی که درباره حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی کرده، در انتخابات ثبت‌نام کند؟

دیدگاهتان را بنویسید