بنابر اعلام یک منبع موثق، همزمان با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در شورای نگهبان، امروز از دفتر خامنه‌ای با این شورا تماس گرفته‌اند و خواهان عدم بررسی پرونده و ردصلاحیت محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور اسبق و وحید حقانیان ، معاون اجرایی سابق دفتر خامنه‌ای شده‌اند.

همچنین در پاسخ به استعلام این شورا در مورد بررسی پرونده‌های زنان کاندیدا، دفتر خامنه‌ای این امر را مغایر با اصول فقهی دانسته است.

⭕️ با این دستور، شورای نگهبان پرونده‌ی این دو نفر و چهار زن ثبت‌نام کننده را بطور کلی کنار گذاشته است، به این ترتیب این افراد به‌طور قطعی و بسیار زود هنگام رد صلاحیت شده‌اند.

طبق اطلاع، خامنه‌ای به خاطر ثبت‌نام وحید حقانیان در وزارت کشور، بدون هماهنگی با دفتر رهبری، عصبانی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید