از ۱۳۹۶ با وجود انواع حمایت‌های دولتی و تخصیص ارز‌های گوناگون برای کنترل نرخ گوشت گاو در نهایت قیمت گوشت گاو با دلار آزاد به یک اندازه افزایش پیدا کرده است.
اثر ارز ترجیحی و دلار۲۸۵۰۰ تومانی و غیره بر قیمت گوشت قرمز دقیقا هیچ!

قیمت گوش قرمز دقیقا با قیمت دلار بازار آزاد که هیچکس قبولش ندارد حرکت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید